Navigácia

Obsah

Odpady

Termíny a pravidlá vývozu KO a separovaného zberu

TERMÍNY VÝVOZU ODPADOV NA I. POLROK 2019

TERMÍNY VÝVOZU NA 3.Q 2019

Zber komunálneho odpadu je každý štvrtok.