Navigácia

Obsah

Odpady

Termíny a pravidlá vývozu KO a separovaného zberu

TERMÍNY VÝVOZU NA 4.Q 2019

Zber komunálneho odpadu je každý štvrtok.