Navigácia

Obsah

Zmluvy

2016

13/2016 Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 118x

12/2016 Zmluva o čiastočnej finančnej úhrade nákladov obstarania ÚP dokumentácie Stiahnuté: 104x

11/2016 Zmluva o nájme hrobového miesta Stiahnuté: 105x

10/2016 Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní zberných miest elektroodpadu Stiahnuté: 108x

8/2016 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby Stiahnuté: 151x

7/2016 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby Stiahnuté: 129x

6/2016 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - technické zabezpečenie Stiahnuté: 113x

5/2016 Dohoda číslo 05/2016/§ 54 - ŠnZ Stiahnuté: 102x

4/2016 Dohoda číslo 04/§52a/2016 Stiahnuté: 99x

3/2016 Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Stiahnuté: 100x

2/2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Stiahnuté: 105x

1/2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Stiahnuté: 97x

2015

48/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Stiahnuté: 99x

47/2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Stiahnuté: 102x

46/2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Stiahnuté: 97x

45/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Stiahnuté: 103x

44/2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 103x

43/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 123x

42/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie Stiahnuté: 103x

41/2015 Nájomná zmluva Stiahnuté: 108x

Stránka