Navigácia

Obsah

Zmluvy

2016

10/2016 Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní zberných miest elektroodpadu Stiahnuté: 200x

8/2016 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby Stiahnuté: 254x

7/2016 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby Stiahnuté: 237x

6/2016 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - technické zabezpečenie Stiahnuté: 261x

5/2016 Dohoda číslo 05/2016/§ 54 - ŠnZ Stiahnuté: 212x

4/2016 Dohoda číslo 04/§52a/2016 Stiahnuté: 181x

3/2016 Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Stiahnuté: 198x

2/2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Stiahnuté: 186x

1/2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Stiahnuté: 178x

38/2016 Zmluva o obstaraní uzemnoplánovacej dokumentácie Stiahnuté: 496x

37/2016 Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie Stiahnuté: 375x

36/2016 Zmluva o dielo Stiahnuté: 383x

2015

48/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Stiahnuté: 184x

47/2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Stiahnuté: 203x

46/2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Stiahnuté: 196x

45/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Stiahnuté: 214x

44/2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 185x

43/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 220x

42/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie Stiahnuté: 205x

41/2015 Nájomná zmluva Stiahnuté: 198x

Stránka