Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o čase a mieste konania volieb

Vyvesené: 9. 10. 2017

Dátum zvesenia: 25. 10. 2017

Späť