Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie ÚPN Mesta Banská Bystrica - Zmeny a doplnky č.5

Vyvesené: 15. 5. 2018

Dátum zvesenia: 15. 6. 2018

Späť