Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

 

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.12.2020

Dohoda č. 20/26/010/16 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

26/2020

Neuvedené

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

30.12.2020

Dohoda č. 20/26/010/17 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

27/2020

Neuvedené

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

31.12.2020

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

28/2020

30,00 EUR

Obec Kynceľová

OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT

31.12.2020

Zmluva o výpožičke uzatvorené v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

29/2020

Neuvedené

Obec Kynceľová

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

25.01.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ust. § 151n a nasl. Obchodného zákonníka

1/2021

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Kynceľová

25.01.2021

Aktualizovaná príloha k zmluve č. 117020997 obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021

Príloha rok 2021

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Kynceľová

15.02.2021

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Obč.zákonnika

2/2021

6 662,50 EUR

Daniela Macková

Obec Kynceľová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: