Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

 

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.04.2020

Dodatok č. 4 k zmluve č, 661/2012/OvZ o zriadení Spoločného obecného úradu

Dodatok č. 4 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení S

Neuvedené

Obec Kynceľová

Mesto Banská Bystrica

30.04.2020

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Spoločného obecného úradu

Dodatok č.1 k Organizačnému poriadku Spoločného ob

Neuvedené

Obec Kynceľová

Mesto Banská Bystrica

30.04.2020

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

9/2020

Neuvedené

Obec Kynceľová

Obec Tajov

05.05.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo zmluvy 12/2020

10/2020

450,00 EUR

AUDIT NB, s.r.o.

Obec Kynceľová

15.06.2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. 1509811

Dodatok č. 1 k zmluve č. 1509811

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Kynceľová

25.06.2020

Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska

11/2020

Neuvedené

Obec Kynceľová

LK Silencia s.r.o.

30.06.2020

Zmluva o dielo č. 2020061901 (na dodanie a montáž bezdrôtových prístupových bodov)

12/2020

14 900,00 EUR

Obec Kynceľová

Spoje, s.r.o.

01.07.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

13/2020

Neuvedené

Obec Kynceľová

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: