Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o zverejnení Návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Kynceľová

Vyvesené: 9. 11. 2022

Dátum zvesenia: 25. 11. 2022

Zodpovedá: Božena Fecskeová

Späť