Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania "BB - O2 - Nemce"

Vyvesené: 24. 11. 2022

Dátum zvesenia: 10. 12. 2022

Zodpovedá: Božena Fecskeová

Späť