Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: "Chodník pri regionálnej ceste č. III/2420 v úseku km 7,077 až 7,819 v obci Poniky"

Vyvesené: 27. 7. 2022

Dátum zvesenia: 12. 8. 2022

Zodpovedá: Božena Fecskeová

Späť