Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - "Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky č. 5/2020"

Vyvesené: 5. 5. 2022

Dátum zvesenia: 4. 6. 2022

Zodpovedá: Božena Fecskeová

Späť