Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže k odpredaniu parcely KN-E 258/1

Vyvesené: 17. 6. 2022

Dátum zvesenia: 6. 7. 2022

Zodpovedá: Božena Fecskeová

Späť