Navigácia

Obsah

Späť

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Vyvesené: 16. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 10. 2022

Zodpovedá: Božena Fecskeová

Späť