Navigácia

Obsah

Späť

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v obci Kynceľová 29.10.2022

Vyvesené: 19. 9. 2022

Dátum zvesenia: 28. 10. 2022

Zodpovedá: Božena Fecskeová

Späť