Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Vyvesené: 4. 8. 2022

Dátum zvesenia: 30. 8. 2022

Zodpovedá: Božena Fecskeová

Späť