Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka 'Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Kynceľová.“'

 • Názov
  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Kynceľová.“
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
 • Dátum zverejnenia
  20.7.2017
 • Zakázka stornovaná k