Navigácia

Obsah

Kontakty

Adresa

Kynceľová 39, 
974 01 Kynceľová

IČO: 00647659

DIČ: 2021108914

Spojenie

tel: 048 / 414 60 16
mobil: 0911 9107 17
e-mail: kyncelova@kyncelova.sk  podatelna@kyncelova.sk
web: www.kyncelova.sk

 

Informácie

IČO: 00647659
Bankové spojenie:  


Stránkové dni:

Pondelok 09:00 - 12:30   13:00 - 17:00
Utorok 08:00 - 12:30   13:00 - 16:00
Streda         12:00 - 17:00
Štvrtok 08:00 - 13:00        
Piatok nestránkový deň

 

Starosta obce:

Ing. Martina Kubišová, PhD
e-mail: starosta@kyncelova.sk

 

Zamestnanci obce: 

Božena Fecskeová -  Samostatný referent                  
e-mail: bozena.fecskeova@kyncelova.sk

 

  • podateľňa, správa registratúry - archivácia dokumentov
  • evidencia obyvateľstva
  • vedenie pokladne
  • miestne dane a poplatky
  • manipulácia so správnymi poplatkami
  • správa pohľadávok a záväzkov obce
  • osvedčovanie listín a overovanie podpisov
  • oblasť zamestnanosti - drobné obecné služby /ESF/
  • sprístupňovanie informácií

 

Ing. Alžbeta Bancíková - Hlavná kontrolórka