Navigácia

Obsah

Pasienkové spoločenstvo

 

Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spol.
KYNCEĽOVÁ  39 
97401
 

e mail : stanislav.styk@hotmail.com
IČO : 42314801
telefon: 048 4115826
banka : 5057182100/0900

Vážení podielnici pasienkového spoločenstva, ako sme uviedli v článku 5 zmluvy o založení spoločenstva otvárame na internetovej stránke obecného úradu Kynceľová podstránku s písomnými materiálmi pasienkového spoločenstva, pozem. spol .Kynceľová

Ing. Styk Stanislav – predseda

 

 

 

 

 

 

 

Za zverejnené informácie zodpovedá Pasienkové spoločenstvo.