Navigácia

Obsah

Pasienkové spoločenstvo

Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spol.
KYNCEĽOVÁ  39 
97401

Pavol Bielik – predseda

 

e mail : pavolbielik.eu@gmail.com
IČO : 42314801
telefon: +421 903 504 940
banka : SK49 0900 0000 0050 5718 2100

 

Vážení podielnici pasienkového spoločenstva,

podľa článku V. Zmluvy o založení spoločenstva otvárame na internetovej stránke obecného
úradu Kynceľová podstránku s informáciami a písomnými materiálmi pasienkového spoločenstva, pozemkového spoločenstva Kynceľová.

 

Prílohy:

 

 

Prílohy: 

 

 

 

Za zverejnené informácie zodpovedá Pasienkové spoločenstvo.