Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

 

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.03.2019

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

8/2019

Neuvedené

MADE spol. s r.o.

Obec Kynceľová

28.03.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov uzavretá podľa § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

7/2019

Neuvedené

MADE spol. s r.o.

Obec Kynceľová

28.03.2019

Licenčná zmluva č. U2273/2019

6/2019

Neuvedené

MADE spol. s r.o.

Obec Kynceľová

06.02.2019

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

5/2019

35,20 EUR

SENIORKA, n.o.

Obec Kynceľová

06.02.2019

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

4/2019

35,20 EUR

SENIORKA, n.o.

Obec Kynceľová

06.02.2019

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

3/2019

70,40 EUR

SENIORKA, n.o.

Obec Kynceľová

01.02.2019

Zmluva č. 20/2019 o poskytovaní služieb

2/2019

25,00 EUR

Top privacy services s.r.o.

Obec Kynceľová

23.01.2019

Aktualizovaná príloha k zmluve č. 117020997 obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019

Príloha r. 2019

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Kynceľová

18.01.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

1/2019

Neuvedené

Obec Kynceľová

Národný bezpečnostný úrad

05.12.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

23/2018

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kynceľová

22.11.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

22/2018

Neuvedené

IBV Skalník Kynceľová

Obec Kynceľová

21.11.2018

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

21/2018

16,00 EUR

Mgr. Mária Demočová

Obec Kynceľová

07.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 075BB140004

20/2018

17 268,00 EUR

Obec Kynceľová

Pôdohospodárska platobná agentúra

25.07.2018

Dohoda č. 18/26/50j/16

19/2018

13 506,30 EUR

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

09.07.2018

ZMLUVA O DIELO č. 01/07/2018/SP

18/2018

173 399,74 EUR

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Obec Kynceľová

28.06.2018

DOHODA 18/26/054/34

17/2018

525,24 EUR

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

14.06.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A

Neuvedené

Obec Kynceľová

Orange Slovensko, a.s.

14.06.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A12329223

01/15/2018

Neuvedené

Obec Kynceľová

Orange Slovensko, a.s.

14.06.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

15/2018

Neuvedené

Obec Kynceľová

Orange Slovensko, a.s.

23.05.2018

Zmluva o poskytnutí daru

14/2018

300,00 EUR

Obec Kynceľová

Miroslav Macko

22.05.2018

Zmluva o poskytnutí daru

13/2018

250,00 EUR

MIVAN, s.r.o.

Obec Kynceľová

21.05.2018

Zmluva o poskytnutí daru

12/2018

20,00 EUR

Obec Kynceľová

POLLUX BB s.r.o.

18.05.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

11/2018

80,40 EUR

SOZA

Obec Kynceľová

17.05.2018

Nájomná zmluva o prenájme reklamnej plochy podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka

10/2018

60,00 EUR

SWAN,a.s.

Obec Kynceľová

15.05.2018

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby strážna služba

08/2018

300,00 EUR

SG Security s.r.o.

Obec Kynceľová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: