Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

 

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.05.2018

Zmluva o poskytnutí daru

14/2018

300,00 EUR

Obec Kynceľová

Miroslav Macko

22.05.2018

Zmluva o poskytnutí daru

13/2018

250,00 EUR

MIVAN, s.r.o.

Obec Kynceľová

21.05.2018

Zmluva o poskytnutí daru

12/2018

20,00 EUR

Obec Kynceľová

POLLUX BB s.r.o.

18.05.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

11/2018

80,40 EUR

SOZA

Obec Kynceľová

17.05.2018

Nájomná zmluva o prenájme reklamnej plochy podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka

10/2018

60,00 EUR

SWAN,a.s.

Obec Kynceľová

15.05.2018

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby strážna služba

08/2018

300,00 EUR

SG Security s.r.o.

Obec Kynceľová

02.05.2018

Zmluva o poskytnutí daru

07/2018

400,00 EUR

Obec Kynceľová

Becker Slovakia s.r.o.

18.04.2018

Zmluva o poskytovaní služieb pri ochrane osobných údajov

06/2018

25,00 EUR

Mgr. Peter Plavec

Obec Kynceľová

10.04.2018

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu

05/2018

Neuvedené

Obec Kynceľová

Mesto Banská Bystrica

28.03.2018

Dodatok č.2 k Zmluve č. 661/2012/OVZ

09/2018

Neuvedené

Obec Kynceľová

Mesto Banská Bystrica

21.03.2018

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

04/2018

450,00 EUR

Ing. Zuzana Kováčová, audítor

Obec Kynceľová

14.03.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

03/2018

196 830,00 EUR

Obec Kynceľová

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

05.03.2018

Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov

02/2018

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Kynceľová

02.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.200/250

01/2018

282,00 EUR

Obec Kynceľová

Remek, s.r.o.

30.01.2018

Aktualizovaná príloha k zmluve číslo 117020997 obdobie od 01.01.2018- do 31.12.2018

Príloha r. 2018

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Kynceľová

21.12.2017

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

39/2017

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Kynceľová

21.12.2017

Zmluva na zabezpečenie odpadového hospodárstva

38/2017

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Kynceľová

21.12.2017

Zmluva o odovádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

37/2017

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Kynceľová

19.12.2017

Mandátna zmluva

36/2017

59,50 EUR

JUDr. Tatiana Čarská, advokátka

Obec Kynceľová

06.12.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

34/2017

16,00 EUR

Mgr. Mária Demočová

Obec Kynceľová

06.12.2017

Zmluva o dielo

33/2017

Neuvedené

ZA WIN s.r.o.

Obec Kynceľová

29.11.2017

Zmluva o vzniku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu

32/2017

10,70 EUR

Obec Kynceľová

Renáta Mitterpachová

24.11.2017

Dohoda o vykonávaní zapracovania u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykávanie zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu "REŠTART - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na

35/2017

1 509,12 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Kynceľová

26.09.2017

Zmluva č.0427/2017 o zriadení vecného bremena

31/2017

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Kynceľová

14.09.2017

Nájomná zmluva č. 1701

30/2017

37,20 EUR

Ivan Petrík

Obec Kynceľová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: