Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

 

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.03.2018

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

04/2018

450,00 EUR

Ing. Zuzana Kováčová, audítor

Obec Kynceľová

14.03.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

03/2018

196 830,00 EUR

Obec Kynceľová

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

05.03.2018

Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov

02/2018

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Kynceľová

02.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.200/250

01/2018

282,00 EUR

Obec Kynceľová

Remek, s.r.o.

30.01.2018

Aktualizovaná príloha k zmluve číslo 117020997 obdobie od 01.01.2018- do 31.12.2018

Príloha r. 2018

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Kynceľová

21.12.2017

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

39/2017

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Kynceľová

21.12.2017

Zmluva na zabezpečenie odpadového hospodárstva

38/2017

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Kynceľová

21.12.2017

Zmluva o odovádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

37/2017

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Kynceľová

19.12.2017

Mandátna zmluva

36/2017

59,50 EUR

JUDr. Tatiana Čarská, advokátka

Obec Kynceľová

06.12.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

34/2017

16,00 EUR

Mgr. Mária Demočová

Obec Kynceľová

06.12.2017

Zmluva o dielo

33/2017

Neuvedené

ZA WIN s.r.o.

Obec Kynceľová

29.11.2017

Zmluva o vzniku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu

32/2017

10,70 EUR

Obec Kynceľová

Renáta Mitterpachová

24.11.2017

Dohoda o vykonávaní zapracovania u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykávanie zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu "REŠTART - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na

35/2017

1 509,12 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Kynceľová

26.09.2017

Zmluva č.0427/2017 o zriadení vecného bremena

31/2017

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Kynceľová

14.09.2017

Nájomná zmluva č. 1701

30/2017

37,20 EUR

Ivan Petrík

Obec Kynceľová

25.07.2017

Dohoda č.19/§50j/NS/2017

29/2017

6 468,39 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Kynceľová

13.07.2017

Zmluva č. 62/POD-43/17 o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD - Kynceľová

28/2017

Neuvedené

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Kynceľová

13.07.2017

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby, strážna služba

27/2017

300,00 EUR Tristo eur

SG Security s.r.o.

Obec Kynceľová

10.07.2017

Zmluva o poskytnutí daru

26/2017

300,00 EUR

MIVAN, s.r.o.

Obec Kynceľová

04.07.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok 25/2017

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Kynceľová

04.07.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok 24/2017

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Kynceľová

04.07.2017

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

23/2017

Neuvedené

SOZA

Obec Kynceľová

27.06.2017

ZMLUVA O DIELO

22/2017

5 748,82 EUR

MIVAN, s.r.o.

Obec Kynceľová

14.06.2017

Zmluva o poskytnutí daru

21/2017

300,00 EUR

Miroslav Macko

Obec Kynceľová

14.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017

19/2017

1 500,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Kynceľová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: