Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky

 

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.04.2017

Poistná zmluva

13/2017

Neuvedené

D.A.S. Rechtsschutz AG

Obec Kynceľová

06.04.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

11/2017

Neuvedené

Obec Kynceľová

Elena Jágerská

06.04.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

12/2017

Neuvedené

Obec Kynceľová

Elena Jágerská

23.03.2017

Dohoda číslo 07/§52a/2017

09/2017

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Kynceľová

23.03.2017

Zmluva o zriadení vecného bremena

10/2017

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Kynceľová

13.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017

08/2017

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Banská Bystrica

Obec Kynceľová

09.03.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

07/2017

Neuvedené

Obec Kynceľová

Ing. Jana Mutišová

08.03.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

6/2017

Neuvedené

Obec Kynceľová

Valéria Končeková

24.02.2017

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce

05/2017

Neuvedené

VV, s.r.o.

Obec Kynceľová

22.02.2017

Dohoda č. 05/§50j/NS 2017

03/2017

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Kynceľová

22.02.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

04/2017

Neuvedené

Obec Kynceľová

Základná škola

20.02.2017

Zmluva o dielo

02/2017

Neuvedené

ZEDKO, s.r.o.

Obec Kynceľová

26.01.2017

Dodatok č. 1 k Dohode č. 03/§52/2016

Dodatok č.1

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Kynceľová

18.01.2017

Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore

01/2017

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Kynceľová

21.12.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

50/2016

Neuvedené

Obec Kynceľová

Základná škola

20.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

48/2016

Neuvedené

Obec Kynceľová

Jana Bartošová

20.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

49/2016

Neuvedené

Obec Kynceľová

Jana Bartošová

10.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

47/2016

Neuvedené

Obec Kynceľová

Mária Majcherová

04.11.2016

Zmluva o nájme

46/2016

Neuvedené

Obec Kynceľová

Ján Hilmer

31.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

44/2016

Neuvedené

Obec Kynceľová

Anna Majlingová, Kynceľová

31.10.2016

Zmluva o dielo

45/2016

Neuvedené

Tatrademont s.r.o.

Obec Kynceľová

22.09.2016

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

43/2016

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava

Obec Kynceľová

16.09.2016

Zmluva o audítorskej činnosti

42/2016

Neuvedené

Ing. Cibulová Daniela, Banská Bystrica

Obec Kynceľová

09.09.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

41/2016

Neuvedené

Obec Kynceľová

Ivan Jančík, Kynceľová

06.09.2016

Zmluva na použitie operátu štátneho mapového diela vo forme rastrovej mapy

40/2016

Neuvedené

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Kynceľová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: