Navigácia

Obsah

Kontakty

Adresa

Kynceľová 39, 
974 01 Kynceľová

IČO: 00647659

DIČ: 2021108914

Spojenie

tel:  
mobil: 0911 910 717
e-mail: kyncelova@kyncelova.sk  podatelna@kyncelova.sk
web: www.kyncelova.sk

 

Informácie

IČO: 00647659
DIČ: 2021108914


Stránkové dni:

Pondelok     9:00   17:00    
Utorok     8:00   15:00    
Streda     9:00   15:00    
Štvrtok     8:00   12:00    
Piatok  

Vzhľadom na meniacu sa pandemickú situáciu sa môžu strankové hodiny a rozsah poskytovaných služieb líšiť od  bežného režimu. Pre overenie si prosím predom zavolajte a overte. 
 

Starosta obce:

Ing. Martina Kubišová, PhD
e-mail: starosta@kyncelova.sk

 

Zamestnanci obce: 

Božena Fecskeová -  Samostatný referent                  
e-mail: bozena.fecskeova@kyncelova.sk

 

  • podateľňa, správa registratúry - archivácia dokumentov
  • evidencia obyvateľstva
  • vedenie pokladne
  • miestne dane a poplatky
  • manipulácia so správnymi poplatkami
  • správa pohľadávok a záväzkov obce
  • osvedčovanie listín a overovanie podpisov
  • oblasť zamestnanosti - drobné obecné služby /ESF/
  • sprístupňovanie informácií