Navigácia

Obsah

Ako vybaviť

 

Obecný úrad spravuje agendu stavebnú,daní a poplatkov, odpadov a životného prostredia, evidencie obyvateľov, civilnej obrany,obecného cintorína a Domu smútku, overovania podpisov a listín atď. Na nasledujúcich linkoch nájdete podrobnejšie inštrukcie ako vybaviť výrub dreviny,súpisné číslo, či drobnú stavbu. 
 

AKO VYBAVIŤ: