Navigácia

Obsah

Cintorín

Cintorín obce Kynceľová sa nachádza pri štátnej ceste III/066 75 na ľavej strane v smere na Sásovú. Plán hrobových miest nájdete v priloženom súbore.