Navigácia

Obsah

Historia obce

Prvá historická zmienka sa datuje od roku 1435 pod názvom Kunczelfalva.

Názov obce sa postupne menil na 1489 Kunczldorf, neskôr Kinczeldorf, v roku 1680 Kinczelowa, rok 1808 Kyncelowa, maďarsky Göncölfalva až po dnešný názov Kynceľová. V 13. Storočí bola obec poddanskou obcou na banskobystrickom mestskom teritóriu. Neskôr v rokoch 1496-1526 patrila Thurzovcom, potom mestu Banská Bystrica. V roku 1828 sa v dedine nachádzalo 14 domov a 107 obyvateľov. Ľudia sa zaoberali poľnohospodárstvom a v 18. až 20. storočí povozníctvom. Začiatkom 20.
storočia boli ľudia z obce známi ako murári a tesári. V roku 1962 sa poľnohospodári zlúčili so Sásovou, Rúdlovou a Zvolenskými Nemcami.