Navigácia

Obsah

Symboly obceErb farebný
erb


V striebornom štíte  vysoké zelené trojvršie preložené zo spodného okraja štítu vyrastajúcimi troma veľkými zlatými klasmi na listnatých steblách.

Nový erb, kde trojvršie symbolizuje miestne vrchy - Malý, Panský a Selecký diel, klasy ilustrujú zdroj obživy obyvateľov obce.Vlajka obce
vlajka

VZN 6-2002 O symboloch obce