Navigácia

Obsah

Územný plán

B7 Urbanistický návrh a dopravné riešenie - Zmena a doplnok č. 3

B7 Urbanistický návrh a dopravné riešenie - Zmena a doplnok č. 3.pdf

B8 Komplexný urbanistický návrh - Zmena a doplnok č. 3

B8 Komplexný urbanistický návrh - Zmena a doplnok č. 3.pdf

B9a Výkres priestorovej regulácie - Zmena a doplnok č. 3

B9a Výkres priestorovej regulácie - Zmena a doplnok č. 3.pdf

B9b Výkres priestorovej regulácie - Zmena a doplnok č. 3

B9b Výkres priestorovej regulácie - Zmena a doplnok č. 3.pdf

Textová časť - Zmena a doplnok č. 3

Textová časť - Zmena a doplnok č. 3.pdf

B2 Urbanistický návrh - Zmena a doplnok č. 4

B2 Urbanistický návrh - Zmena a doplnok č. 4.pdf

B3 Dopravné riešenie - Zmena a doplnok č. 4

B3 Dopravné riešenie - Zmena a doplnok č. 4.pdf

B7 Urbanistický návrh a dopravné riešenie - Zmena a doplnok č. 4

B7 Urbanistický návrh a dopravné riešenie - Zmena a doplnok č. 4.pdf

B8 Komplexný urbanistický návrh - Zmena a doplnok č. 4

B8 Komplexný urbanistický návrh - Zmena a doplnok č. 4.pdf

B9 Výkres pozemkov pre verejnoprospešné stavby - Zmena a doplnok č. 4

B9 Výkres pozemkov pre verejnoprospešné stavby - Zmena a doplnok č. 4.pdf

Textová časť - Zmena a doplnok č. 4

Textová časť - Zmena a doplnok č. 4.pdf

B9 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb - Zmena a doplnok č. 5

B9 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb - Zmena a doplnok č. 5.pdf

Textová časť - Zmena a doplnok č. 5

Textová časť - Zmena a doplnok č. 5.pdf

ÚPN A BANSKÁ BYSTRICA Obec Kynceľová

Zmeny a doplnky č.6.pdf

Stránka

  • 1