Navigácia

Obsah

Pozemkové spoločenstvo, urbárske združenie

 

POZVÁNKA

Predseda pozemkového spoločenstva urbárskeho združenia Kynceľová na základe rozhodnutia výboru

a v zmysle zmluvy o založení urbáru čl. 6 zvoláva

Valné zhromaždenie podielnikov

ktoré sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu Kynceľová

dňa 2. apríla 2016 (sobota) o 14.00 hod.

( prezentácia od 13.30 hod.)

 

Návrh programu Valného zhromaždenia :

1. Voľba pracovných komisií

2. Správa o činnosti a hospodárení za rok 2015

3. Správa Dozornej rady za rok 2015

4. Plán hospodárskej činnosti na rok 2016

5. Diskusia

6. Voľba orgánov spoločenstva

7. Vyhlásenie výsledkov voľby

POZVANKA.pdf
 

Zmluva o založení spoločenstva pdf 1813kB