Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky


Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta. Na základe vyššie uvedeného, Obec Kynceľová bude od 31.3.2022 zverejňovať zmluvy na Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk.

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.07.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č.12

17/2021

Neuvedené

Janka Sitková

Obec Kynceľová

11.08.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 13

18/2021

Neuvedené

Janka Čižmárová

Obec Kynceľová

24.08.2021

Zmluva o krátkodobom nájme

19/2021 - CPBB_ZM_062-2021

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Kynceľová

07.09.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa § 151n až §151p Obchodného zákonníka

20/2021

Neuvedené

Obec Kynceľová

Stredoslovenská distribučná, a.s.

13.09.2021

Zmluva o dielo

21/2021

39 283,75 EUR

VENTA PLUS, spol. s r.o.

Obec Kynceľová

22.09.2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U2273/2019

Dodatok č. 1

115,00 EUR

MADE spol. s r.o.

Obec Kynceľová

22.09.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo zmluvy 8/2021

22/2021

540,00 EUR

Obec Kynceľová

AUDIT NB, s.r.o.

11.10.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14

23/2021

Neuvedené

Emília Podoláková

Obec Kynceľová

12.10.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15

24/2021

Neuvedené

Juraj Košina

Obec Kynceľová

13.10.2021

Dohoda o spolupráci č. Z-D-2021-001183-00 uzatvorená v zmysle §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov

25/2021

Neuvedené

Obec Kynceľová

Stredoslovenská distribučná, a.s.

13.10.2021

Zmluva o výpožičke podperných bodov č. Z-D-2021-001182-00 uzatvorená v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

26/2021

Neuvedené

Obec Kynceľová

Stredoslovenská distribučná, a.s.

18.10.2021

Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Kynceľová

Stredoslovenská distribučná, a.s.

18.10.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16

27/2021

Neuvedené

Júlia Mlynarčíková

Obec Kynceľová

19.10.2021

Zmluva o dielo

28/2021

Neuvedené

Ján Lizák

Obec Kynceľová

19.11.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1

9 523,02 EUR

VENTA PLUS, spol. s r.o.

Obec Kynceľová

22.11.2021

Zmluva - o spolupráci a o zabezpečení pripojenia k verejným telekomunikačným službám

29/2021

Neuvedené

Obec Kynceľová

Spoje, s.r.o.

22.11.2021

Dohoda číslo 21/26/054/67

30/2021

355,62 EUR

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

25.11.2021

ZMLUVA

31/2021

30,00 EUR

Spoje, s.r.o.

Obec Kynceľová

29.11.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17

32/2021

Neuvedené

Petra Černá

Obec Kynceľová

29.11.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18

33/2021

Neuvedené

Ivan Černý

Obec Kynceľová

30.11.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 28/2020 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

Dodatok č. 1

30,00 EUR

Obec Kynceľová

OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT

03.12.2021

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

34/2021

110,40 EUR

SENIORKA, n.o.

Obec Kynceľová

21.12.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19

35/2021

Neuvedené

Orlická Jana, RNDr.

Obec Kynceľová

28.12.2021

Dohoda č. 21/26/010/46 -§10 PvHN medzi organizátorom a úradom

36/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Kynceľová

28.12.2021

Dohoda č. 21/26/010/47, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom

37/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Kynceľová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: