Navigácia

Obsah

Zmluvy

2015

40/2015 Zmluva o dielo Stiahnuté: 157x

39/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest Stiahnuté: 172x

38/2015 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia Stiahnuté: 195x

35/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Stiahnuté: 163x

34/2015 Zmluva č. 65/POD-ZKŽPP1-43/15 o poskytnutí podpory z Environmentálneho foncu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny Stiahnuté: 235x

33/2015 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Stiahnuté: 169x

32/2015 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Stiahnuté: 159x

31/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Stiahnuté: 163x

30/2015 Zmluva č. 15/BB/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Stiahnuté: 271x

29/2015 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Stiahnuté: 161x

28/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Stiahnuté: 160x

27/2015 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Stiahnuté: 152x

26/2015 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest Stiahnuté: 167x

25/2015 Kúpna zmluva Stiahnuté: 277x

24/2015 Zmluva o posytkovaní bezpečnostnej služby Stiahnuté: 163x

23/2015 Zmluva uzatvorená podľa § 296 ods. 2 Obchodného zákonníka Stiahnuté: 161x

22/2015 Zmluva o dielo Stiahnuté: 170x

21/2015 Kúpna zmluva Stiahnuté: 281x

20/2015 Zmluva č. 210/2015/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015 Stiahnuté: 155x

19/2015 Zmluva o vykonáuvaní úloh obecnej polície na území obce Knyeľová Stiahnuté: 1118x

Stránka