Navigácia

Obsah

Zmluvy

2015

40/2015 Zmluva o dielo Stiahnuté: 189x

39/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest Stiahnuté: 193x

38/2015 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia Stiahnuté: 216x

35/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Stiahnuté: 181x

34/2015 Zmluva č. 65/POD-ZKŽPP1-43/15 o poskytnutí podpory z Environmentálneho foncu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny Stiahnuté: 286x

33/2015 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Stiahnuté: 191x

32/2015 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Stiahnuté: 174x

31/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Stiahnuté: 182x

30/2015 Zmluva č. 15/BB/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Stiahnuté: 296x

29/2015 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Stiahnuté: 185x

28/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Stiahnuté: 180x

27/2015 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Stiahnuté: 178x

26/2015 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest Stiahnuté: 187x

25/2015 Kúpna zmluva Stiahnuté: 305x

24/2015 Zmluva o posytkovaní bezpečnostnej služby Stiahnuté: 181x

23/2015 Zmluva uzatvorená podľa § 296 ods. 2 Obchodného zákonníka Stiahnuté: 180x

22/2015 Zmluva o dielo Stiahnuté: 188x

21/2015 Kúpna zmluva Stiahnuté: 312x

20/2015 Zmluva č. 210/2015/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2015 Stiahnuté: 173x

19/2015 Zmluva o vykonáuvaní úloh obecnej polície na území obce Knyeľová Stiahnuté: 1540x

Stránka