Aktuality

ZBIERKA OBNOSENÉHO ŠATSTVA NOVÉ
V najbližších dňoch máte možnosť darovať obnosené šatstvo ...viac


VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERI 
NOVÉ
Tak ako každú jar tak aj v najbližších dňoch budú mať občania možnosť odniesť nadrozmerný odpad do konatajnerov ....viac


ČO NÁS ČAKÁ NA MDD 
NOVÉ
Pripravujeme pre Vás cestu rozprávkovým lesom viac..


AKO SME SKRÁŠLILI IHRISKO
V sobotu sa na ihrisku stretli naši seniori a ostatní občania, ktorým záleží na našej obci ...viac


INFORMÁCIE K VOĽBÁM DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2014
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 341/2013 Z.Z. vyhlásil voľy do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 24. mája 2014. Na území Slovenskej republiky sa volí 13 poslancov. Kandidátne listiny, informácie pre voliča .... viac

VÝSLEDKY VOLIEB PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výsledky - voľby prezidenta SR - I. kolo
Výsledky - volby prezidenta SR - II. kolo


PRIPÁJANIE NA KANALIZÁCIU - 
UPOZORNENIE 

Technické podmienky napojenia
Schémy napojenia a ostatné dokumenty


JARNÉ VYPAĽOVANIE TRÁVY
  - U P O Z O R N E N I E

V roku 2013 vzniklo v okrese Banská Bystrica 161 požiarov, ktorých následkom došlo k priamym škodám vo výške 485 920 eur ... viac


UPOZORNENIE PRE CHODCOV 
Upozornenie týkajúce sa novely zákona o cestnej premávke ... viac


KLUB SENIOROV KYNCEĽOVÁ
Klub je otvorený pre svojich členov každý štvrtok v čase od 15.00 hod do 18.00 hod.
Informácie týkajúce sa klubu seniorov nájdete v záložke OBČAN.