Aktuality

 

ZBER ELEKTROODPADU  NOVÉ

Dňa 5. novembra sa uskutoční zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu...viac


PREDNÁŠKA O PREVENCII  NOVÉ

Dňa 16. októbra sa v klube dôchodcov uskutočnila prednáška o prevencii...viac

 

ZBIERKA ŠATSTVA  NOVÉ

Do 30. októbra 2014 môžete odovzdávať obnosené šatstvo na obecnom úrade ...viac

 

INFORMÁCIE PROSTREDNÍCTVOM SMS  NOVÉ

Pripravili sme pre Vás možnosť byť informovaní aj prostredníctvom SMS. Stačí si číslo Vášho mobilného telefónu zaregistrovať na obecnom úrade a dôležité informácie, ktoré sú vyhlasovné aj obecným rozhlasom Vám doručíme prostredníctvom SMS správy.

 

UPOZORNENIE PRE CHODCOV   NOVÉ

Upozorňujeme občanov na  povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti, mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Za uvedené porušenie povinnosti chodcov je možné podľa zákona o priestupkoch uložiť  pokutu.
V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiestnenie reflexného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela, na horných alebo dolných končatinách, bližšie ku vozovke – stredovej deliacej čiare.Ďakujeme že chránite svoje zdravie a život pred nepriaznivými následkami dopravných nehôd.

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY  NOVÉ

Miestna volebná komisia  Kynceľovej podľa § 18 zákona SNR č.346/1990 zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov  v y l a s u j e, že pre voľby poslancov obecného astupiteľstva a starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov


INFORMÁCIE K VOĽBÁM DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014  NOVÉ

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. vyhzlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na 15. novembra 2014. Podrobnejšie informácie .... viac

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NOVÉ

Na základe podnetu z okresného úradu by sme Vás radi oboznámili s podujatiami, ktoré sa uskutočnia v rámci týždňa vedy a techniky 


ROZLÚČKA S PRÁZDNINAMI A VOLEJBALOVÝ TURNAJ NOVÉ

V nedeľu 7.9.2014 sa v našej obci konala rozlúčka s prázdninami a volejbalový turnaj. Krátku fotoreportáž si môžežete pozrieť tu rozlúčku s prázdninami a volejbalový trunaj.

 

NOVÉ ČÍSLO BONZÁČIKA UŽ VO VAŠICH SCHRÁNKACH   
Nové číslo Kynceľovského bonzáčika si môžete prečítať aj TUNOVÝ DOPLNOK ÚZEMNÉHO PLÁNU 

25.6.2014 bol schválený 5 doplnok územného plánu. Podrobnosti nájdete v záložke PODNIKATEĽ - územný plán.


PRE STARŠIE AKTUALITY KLIKNITE 
SEM


KLUB SENIOROV KYNCEĽOVÁ
Klub je otvorený pre svojich členov každý štvrtok v čase od 15.00 hod do 18.00 hod.
Informácie týkajúce sa klubu seniorov nájdete v záložke OBČAN.