Aktuality

 

TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU   2015 NOVÉ

Termíny separovaného zberu nájdete v záložke OBČAN - ODPADY. Pre stiahutie dokumentu v pdf kliknite SEM.

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS SVIATKOV NOVÉ

Komunálny odpad bude vyvezený v stredu 24.12.2014 a a piatok 2.1.2015.

 

POHODLNÝ PRÍSTUP K DAŇOVÝM FORMULÁROM  NOVÉ

MF SR priprvilo pre mestá a obce pohodlný prístup k daňovým formulárom pre miestne dane. Vytvorilo špeciálny banner, z ktorého je sa možné jednoducho a rýchlo preklikať na všetky daňové formuláre...viac


PRIVÍTAJME MIKULÁŠA  

V nedeľu k nám zavíta Mikuláš, aby rozsvietil vianočný stromček ... viac 


AKO SME VOLILI   

Výsledky volieb  TU


NOVÉ ČÍSLO BONZÁČIKA UŽ VO VAŠICH SCHRÁNKACH   

Nové číslo Kynceľovského bonzáčika si môžete prečítať aj TU

 

INFORMÁCIE PROSTREDNÍCTVOM SMS  

Pripravili sme pre Vás možnosť byť informovaní aj prostredníctvom SMS. Stačí si číslo Vášho mobilného telefónu zaregistrovať na obecnom úrade a dôležité informácie, ktoré sú vyhlasovné aj obecným rozhlasom Vám doručíme prostredníctvom SMS správy.

 

UPOZORNENIE PRE CHODCOV   

Upozorňujeme občanov na  povinnosť chodcov idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti, mať aj v obci na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Za uvedené porušenie povinnosti chodcov je možné podľa zákona o priestupkoch uložiť  pokutu.
V tejto súvislosti si dovoľujeme chodcom odporučiť umiestnenie reflexného prvku na dobre viditeľnom mieste pohyblivej časti tela, na horných alebo dolných končatinách, bližšie ku vozovke – stredovej deliacej čiare.Ďakujeme že chránite svoje zdravie a život pred nepriaznivými následkami dopravných nehôd.

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY  

Miestna volebná komisia  Kynceľovej podľa § 18 zákona SNR č.346/1990 zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov  v y l a s u j e, že pre voľby poslancov obecného astupiteľstva a starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov


INFORMÁCIE K VOĽBÁM DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2014  

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. vyhzlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na 15. novembra 2014. Podrobnejšie informácie .... viac

 


PRE STARŠIE AKTUALITY KLIKNITE SEM


KLUB SENIOROV KYNCEĽOVÁ
Klub je otvorený pre svojich členov každý štvrtok v čase od 15.00 hod do 18.00 hod.
Informácie týkajúce sa klubu seniorov nájdete v záložke OBČAN.