Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky


Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta. Na základe vyššie uvedeného, Obec Kynceľová bude od 31.3.2022 zverejňovať zmluvy na Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk.

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ

3353160946

zneškodnenie komunálneho odpadu za 10/2016

984,65 EUR

Waste transport, a.s.

Obec Kynceľová

160100325

výroba redakčného systému PROFI

576,00 EUR

Galileo

Obec Kynceľová

15.11.2016

SH/623/2016

poskytnutie právnych služieb v mesiaci 10/2016

59,50 EUR

JUDr. Stanislav Hlinka

Obec Kynceľová

15.11.2016

7160408104

splátka za nájom k 15.12.2016

11,35 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Kynceľová

15.11.2016

1144031674

Poplatok za neobmedzené SMS do SR a celej EU

6,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Kynceľová

15.11.2016

20161327

strážna služba PCO 10/2016 DS ROTUNDA

12,50 EUR

SG Security s.r.o.

Obec Kynceľová

15.11.2016

20161326

strážna služba PCO 10/2016 obecný úrad

12,50 EUR

SG Security s.r.o.

Obec Kynceľová

15.11.2016

2016149

strážna služba PCO 03-09/2016 DS ROTUNDA

87,50 EUR

SG Security s.r.o.

Obec Kynceľová

160100327

multiužívateľská administrácia web stránky obce

240,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Kynceľová

24.11.2016

16322

tlač BONZÁČIK

97,92 EUR

Peter Kováč - Printmax

Obec Kynceľová

24.11.2016

2016166

preprava autobusom Kyncelova-Zvolen divadlo

66,00 EUR

PREBUS s.r.o.

Obec Kynceľová

28.11.2016

VF20160101

posypový vozík HECHT- 2 ks

179,98 EUR

Ivan Kmeť - SILVACO-IKA

Obec Kynceľová

28.11.2016

2016120

grafické práce a prepresová príprava Kyneľovský bonzáčik, pečiatky so zákazkovým štočkom

196,80 EUR

PCpro, s.r.o.

Obec Kynceľová

28.11.2016

5376776114

mesačný poplatok obecný mobilný telefón

22,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Kynceľová

28.11.2016

5376756174

mesačný poplatok mobilný telefón

36,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Kynceľová

28.11.2016

5376777697

mesačný poplatok pevná linka obce

1,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Kynceľová

30.11.2016

22016011

spracovanie účtovníctva a miezd za november 2016

320,00 EUR

SLOVEKON s.r.o.

Obec Kynceľová

05.12.2016

2016106370

Telefón Mi5

519,11 EUR

PRG Trading Group, s.r.o.

Obec Kynceľová

05.12.2016

SH/693/2016

poskytnutie právnych služieb v mesiaci 11/2016

59,50 EUR

JUDr. Stanislav Hlinka

Obec Kynceľová

05.12.2016

7233781853

opakovaná dodávka zemného plynu od 01.12.-31.12.2016

250,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava

Obec Kynceľová

05.12.2016

6983711

Obecné noviny rok 2017

67,60 EUR

INPROST s.r.o.

Obec Kynceľová

06.12.2016

161160

prípravné práce k ÚP - cestovné náklady, poštovné, dohľad nad spracovaním prieskumov a rozborov

152,30 EUR

eR STAR s.r.o.

Obec Kynceľová

06.12.2016

0011/010306

nákup sladkostí na podujatie obce Mikuláš a Králiky z klobúka

34,70 EUR

METRO Cash Carry SR s.r.o.

Obec Kynceľová

07.12.2016

20161451

strážna služba PCO 11/2016 obecný úrad

12,50 EUR

SG Security s.r.o.

Obec Kynceľová

07.12.2016

20161452

strážna služba PCO 11/2016 DS ROTUNDA

12,50 EUR

SG Security s.r.o.

Obec Kynceľová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: