Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky


Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta. Na základe vyššie uvedeného, Obec Kynceľová bude od 31.3.2022 zverejňovať zmluvy na Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk.

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.08.2016

Dohoda č. 03/§52/2016

39/2016

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Kynceľová

06.09.2016

Zmluva na použitie operátu štátneho mapového diela vo forme rastrovej mapy

40/2016

0,00 EUR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Obec Kynceľová

09.09.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

41/2016

0,00 EUR

Obec Kynceľová

Ivan Jančík, Kynceľová

16.09.2016

Zmluva o audítorskej činnosti

42/2016

0,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela, Banská Bystrica

Obec Kynceľová

22.09.2016

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu

43/2016

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Bratislava

Obec Kynceľová

31.10.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku

44/2016

0,00 EUR

Obec Kynceľová

Anna Majlingová, Kynceľová

31.10.2016

Zmluva o dielo

45/2016

0,00 EUR

Tatrademont s.r.o.

Obec Kynceľová

04.11.2016

Zmluva o nájme

46/2016

0,00 EUR

Obec Kynceľová

Ján Hilmer

10.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

47/2016

0,00 EUR

Obec Kynceľová

Mária Majcherová

20.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

48/2016

0,00 EUR

Obec Kynceľová

Jana Bartošová

20.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

49/2016

0,00 EUR

Obec Kynceľová

Jana Bartošová

21.12.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

50/2016

0,00 EUR

Obec Kynceľová

Základná škola

18.01.2017

Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore

01/2017

0,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Kynceľová

26.01.2017

Dodatok č. 1 k Dohode č. 03/§52/2016

Dodatok č.1

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Kynceľová

20.02.2017

Zmluva o dielo

02/2017

0,00 EUR

ZEDKO, s.r.o.

Obec Kynceľová

22.02.2017

Dohoda č. 05/§50j/NS 2017

03/2017

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Kynceľová

22.02.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

04/2017

0,00 EUR

Obec Kynceľová

Základná škola

24.02.2017

Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce

05/2017

0,00 EUR

VV, s.r.o.

Obec Kynceľová

08.03.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

6/2017

0,00 EUR

Obec Kynceľová

Valéria Končeková

09.03.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

07/2017

0,00 EUR

Obec Kynceľová

Ing. Jana Mutišová

13.03.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2017

08/2017

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Banská Bystrica

Obec Kynceľová

23.03.2017

Dohoda číslo 07/§52a/2017

09/2017

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Kynceľová

23.03.2017

Zmluva o zriadení vecného bremena

10/2017

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Kynceľová

06.04.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

11/2017

Neuvedené

Obec Kynceľová

Elena Jágerská

06.04.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

12/2017

Neuvedené

Obec Kynceľová

Elena Jágerská

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: