Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky


Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta. Na základe vyššie uvedeného, Obec Kynceľová bude od 31.3.2022 zverejňovať zmluvy na Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk.

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.12.2017

Zmluva na zabezpečenie odpadového hospodárstva

38/2017

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Kynceľová

21.12.2017

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

39/2017

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Kynceľová

30.01.2018

Aktualizovaná príloha k zmluve číslo 117020997 obdobie od 01.01.2018- do 31.12.2018

Príloha r. 2018

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Kynceľová

02.02.2018

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.200/250

01/2018

282,00 EUR

Obec Kynceľová

Remek, s.r.o.

05.03.2018

Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov

02/2018

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Kynceľová

14.03.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

03/2018

196 830,00 EUR

Obec Kynceľová

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

21.03.2018

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

04/2018

450,00 EUR

Ing. Zuzana Kováčová, audítor

Obec Kynceľová

28.03.2018

Dodatok č.2 k Zmluve č. 661/2012/OVZ

09/2018

Neuvedené

Obec Kynceľová

Mesto Banská Bystrica

10.04.2018

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu

05/2018

Neuvedené

Obec Kynceľová

Mesto Banská Bystrica

18.04.2018

Zmluva o poskytovaní služieb pri ochrane osobných údajov

06/2018

25,00 EUR

Mgr. Peter Plavec

Obec Kynceľová

02.05.2018

Zmluva o poskytnutí daru

07/2018

400,00 EUR

Obec Kynceľová

Becker Slovakia s.r.o.

15.05.2018

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby strážna služba

08/2018

300,00 EUR

SG Security s.r.o.

Obec Kynceľová

17.05.2018

Nájomná zmluva o prenájme reklamnej plochy podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka

10/2018

60,00 EUR

SWAN,a.s.

Obec Kynceľová

18.05.2018

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

11/2018

80,40 EUR

SOZA

Obec Kynceľová

21.05.2018

Zmluva o poskytnutí daru

12/2018

20,00 EUR

Obec Kynceľová

POLLUX BB s.r.o.

22.05.2018

Zmluva o poskytnutí daru

13/2018

250,00 EUR

MIVAN, s.r.o.

Obec Kynceľová

23.05.2018

Zmluva o poskytnutí daru

14/2018

300,00 EUR

Obec Kynceľová

Miroslav Macko

14.06.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

15/2018

Neuvedené

Obec Kynceľová

Orange Slovensko, a.s.

14.06.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A12329223

01/15/2018

Neuvedené

Obec Kynceľová

Orange Slovensko, a.s.

14.06.2018

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb A

Neuvedené

Obec Kynceľová

Orange Slovensko, a.s.

28.06.2018

DOHODA 18/26/054/34

17/2018

525,24 EUR

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

09.07.2018

ZMLUVA O DIELO č. 01/07/2018/SP

18/2018

173 399,74 EUR

PEMAX PLUS, spol. s r.o.

Obec Kynceľová

25.07.2018

Dohoda č. 18/26/50j/16

19/2018

13 506,30 EUR

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

07.08.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 075BB140004

20/2018

17 268,00 EUR

Obec Kynceľová

Pôdohospodárska platobná agentúra

21.11.2018

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

21/2018

16,00 EUR

Mgr. Mária Demočová

Obec Kynceľová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: