Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky


Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta. Na základe vyššie uvedeného, Obec Kynceľová bude od 31.3.2022 zverejňovať zmluvy na Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk.

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.11.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

22/2018

Neuvedené

IBV Skalník Kynceľová

Obec Kynceľová

05.12.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

23/2018

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Kynceľová

18.01.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

1/2019

Neuvedené

Obec Kynceľová

Národný bezpečnostný úrad

23.01.2019

Aktualizovaná príloha k zmluve č. 117020997 obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019

Príloha r. 2019

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Kynceľová

01.02.2019

Zmluva č. 20/2019 o poskytovaní služieb

2/2019

25,00 EUR

Top privacy services s.r.o.

Obec Kynceľová

06.02.2019

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

3/2019

70,40 EUR

SENIORKA, n.o.

Obec Kynceľová

06.02.2019

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

4/2019

35,20 EUR

SENIORKA, n.o.

Obec Kynceľová

06.02.2019

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

5/2019

35,20 EUR

SENIORKA, n.o.

Obec Kynceľová

28.03.2019

Licenčná zmluva č. U2273/2019

6/2019

Neuvedené

MADE spol. s r.o.

Obec Kynceľová

28.03.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov uzavretá podľa § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

7/2019

Neuvedené

MADE spol. s r.o.

Obec Kynceľová

28.03.2019

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr

8/2019

Neuvedené

MADE spol. s r.o.

Obec Kynceľová

24.04.2019

Dohoda č. 19/26/52A/29

9/2019

319,26 EUR

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

17.05.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. 11/2019

10/2019

450,00 EUR

Obec Kynceľová

Ing. Zuzana Kováčová, audítor

25.05.2019

Zmluva o poskytnutí daru

11/2019

400,00 EUR

Obec Kynceľová

Becker Slovakia s.r.o.

31.05.2019

Dohoda číslo 19/26/52A/49

12/2019

319,26 EUR

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

31.05.2019

Zmluva č. 759/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

13/2019

1 000,00 EUR

Obec Kynceľová

Banskobystrický samosprávny kraj

05.06.2019

Zmluva o reklame

14/2019

300,00 EUR

Obec Kynceľová

ENVIGEO, a.s.

07.06.2019

Dohoda o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie

15/2019

Neuvedené

eR STAR s.r.o.

Obec Kynceľová

18.06.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP

Dodatok č.1

196 830,00 EUR

Obec Kynceľová

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

17.07.2019

Zmluva o poskytnutí daru

17/2019

250,00 EUR

Obec Kynceľová

ŽELDOS, s.r.o.

17.07.2019

Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby, strážna služba

18/2019

330,00 EUR

SG Security s.r.o.

Obec Kynceľová

19.07.2019

Hromadná licenčná zmluva

19/2019

80,40 EUR

SOZA

Obec Kynceľová

10.09.2019

DOHODA o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie uzatvorená podľa § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v spojení s § 2a ods. 1 a nasl. Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

20/2019

Neuvedené

Ing. Martina Kukučková ZAR-KON

Obec Kynceľová

10.09.2019

Zmluva o dielo č. UK-01/2019

21/2019

Neuvedené

Ekoplán, s.r.o.

Obec Kynceľová

24.09.2019

Zmluva o zriadení združenia obcí

22/2019

Neuvedené

Obec Kynceľová

Banskobystrické regionálne združenie obcí

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: