Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky


Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta. Na základe vyššie uvedeného, Obec Kynceľová bude od 31.3.2022 zverejňovať zmluvy na Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk.

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.04.2020

Dodatok č. 4 k zmluve č, 661/2012/OvZ o zriadení Spoločného obecného úradu

Dodatok č. 4 k Zmluve č. 661/2012/OVZ o zriadení S

Neuvedené

Obec Kynceľová

Mesto Banská Bystrica

30.04.2020

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Spoločného obecného úradu

Dodatok č.1 k Organizačnému poriadku Spoločného ob

Neuvedené

Obec Kynceľová

Mesto Banská Bystrica

30.04.2020

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

9/2020

Neuvedené

Obec Kynceľová

Obec Tajov

05.05.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov číslo zmluvy 12/2020

10/2020

450,00 EUR

AUDIT NB, s.r.o.

Obec Kynceľová

15.06.2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. 1509811

Dodatok č. 1 k zmluve č. 1509811

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Kynceľová

25.06.2020

Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska

11/2020

Neuvedené

Obec Kynceľová

LK Silencia s.r.o.

30.06.2020

Zmluva o dielo č. 2020061901 (na dodanie a montáž bezdrôtových prístupových bodov)

12/2020

14 900,00 EUR

Obec Kynceľová

Spoje, s.r.o.

01.07.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

13/2020

Neuvedené

Obec Kynceľová

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

29.07.2020

Rámcová zmluva o poskytovaní poradenských a právnych služieb

14/2020

100,00 EUR

Mgr. Július Ernek, A.K.

Obec Kynceľová

06.08.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

15/2020

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Kynceľová

06.08.2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

16/2020

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Kynceľová

31.08.2020

Dodatok č. 1 k zmluve č. 6/2020 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

Dodatok č.1/2020

110,40 EUR

SENIORKA, n.o.

Obec Kynceľová

25.09.2020

Dohoda číslo 20/26/054/128

17/2020

1 634,22 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Kynceľová

22.10.2020

Kúpna zmluva (§588 a nasl. ObZ)

18/2020

760,00 EUR

Ivan Černý

Obec Kynceľová

22.10.2020

Dohoda číslo 20/26/054/176

19/2020

1 634,22 EUR

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

31.10.2020

Zmluva o dielo

20/2020

Neuvedené

Ján Lizák

Obec Kynceľová

02.11.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

21/2020

4 898,00 EUR

Obec Kynceľová

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

27.11.2020

Dohoda číslo 20/26/054/186

22/2020

345,24 EUR

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

14.12.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na dodanie a montáž bezdrôtových prístupových bodov č. 2020061901

Dodatok č. 1

14 900,00 EUR

Obec Kynceľová

Spoje, s.r.o.

15.12.2020

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

23/2020

Neuvedené

Obec Kynceľová

Obec Badín

15.12.2020

Dohoda o skončení Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu

Dohoda o skončení Zmluvy o zriadení spoločného obe

Neuvedené

Obec Kynceľová

Obec Tajov

30.12.2020

Dodatok č. 2 k zmluve č. 6/2020 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

Dodatok č. 2/2020

0,00 EUR

SENIORKA, n.o.

Obec Kynceľová

30.12.2020

Dodatok č. 2 k zmluve č. 3/2019 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

Dodatok č. 2/2020

Neuvedené

SENIORKA, n.o.

Obec Kynceľová

30.12.2020

D O H O D A č. 20/26/012/7 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 (úrad vyberie hodiace sa) zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

24/2020

Neuvedené

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

30.12.2020

D O H O D A č. 20/26/012/6 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 (úrad vyberie hodiace sa) zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

25/2020

Neuvedené

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: