Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky


Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta. Na základe vyššie uvedeného, Obec Kynceľová bude od 31.3.2022 zverejňovať zmluvy na Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk.

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.12.2020

Dohoda č. 20/26/010/16 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

26/2020

Neuvedené

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

30.12.2020

Dohoda č. 20/26/010/17 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

27/2020

Neuvedené

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

31.12.2020

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

28/2020

30,00 EUR

Obec Kynceľová

OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT

31.12.2020

Zmluva o výpožičke uzatvorené v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

29/2020

Neuvedené

Obec Kynceľová

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

25.01.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena uzavretá podľa ust. § 151n a nasl. Obchodného zákonníka

1/2021

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Kynceľová

25.01.2021

Aktualizovaná príloha k zmluve č. 117020997 obdobie od 01.01.2021 - 31.12.2021

Príloha rok 2021

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Kynceľová

15.02.2021

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Obč.zákonnika

2/2021

6 662,50 EUR

Daniela Macková

Obec Kynceľová

24.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke uzatvorenej v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

Neuvedené

Obec Kynceľová

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

31.03.2021

Nájomná zmluva č. 67/20-EP-BB

3/2021

200,00 EUR

ARTON s.r.o.

Obec Kynceľová

28.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

4/2021

40,00 EUR

SLOVENSKÉ MISIJNÉ HNUTIE

Obec Kynceľová

29.04.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 18.01.2021

Dodatok č.1

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Kynceľová

12.05.2021

Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva nehnuteľností

5/2021

Neuvedené

Pavol Bielik Banská Bystrica, Ing. Miloslav Chladný, Ing. Daniela Chladná, Kynceľová

Obec Kynceľová

19.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č.3

6/2021

Neuvedené

Bartkovičová Anna

Obec Kynceľová

24.05.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č.4

7/2021

Neuvedené

Styková Júlia

Obec Kynceľová

31.05.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzatvorená podľa § 20a zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

Dodatok č.1

Neuvedené

Obec Kynceľová

Obec Badín

15.06.2021

Dodatok č.1 k Dohode o zrušení podielového spoluvlastníctva nehnuteľností zo dňa 12.05.2021 v zmysle ust.§ 141 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, v platnom znení

Dodatok č. 1

Neuvedené

Pavol Bielik Banská Bystrica, Ing. Miloslav Chladný, Ing. Daniela Chladná, Kynceľová

Obec Kynceľová

15.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 5

8/2021

Neuvedené

Oľga Marcineková

Obec Kynceľová

17.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 6

9/2021

Neuvedené

Zuzana Mešková

Obec Kynceľová

17.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7

10/2021

Neuvedené

Jozef Mesík

Obec Kynceľová

29.06.2021

Dohoda č.21/26054/23

11/2021

7 967,43 EUR

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

08.07.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8

12/2021

Neuvedené

Bartkovičová Anna

Obec Kynceľová

12.07.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9

13/2021

Neuvedené

Mária Nociarová

Obec Kynceľová

14.07.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10

14/2021

Neuvedené

Ing. Branislav Styk

Obec Kynceľová

20.07.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2021 č. 703/2021/ODDDO

15/2021

1 000,00 EUR

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Kynceľová

29.07.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta č.11

16/2021

Neuvedené

Soňa Petríková

Obec Kynceľová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: