Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky


Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta. Na základe vyššie uvedeného, Obec Kynceľová bude od 31.3.2022 zverejňovať zmluvy na Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk.

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.12.2021

Dohoda č.21/26/012/32, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom

38/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Kynceľová

28.12.2021

Dohoda č.21/26/012/26, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom

39/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Kynceľová

03.01.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve 28/2020 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

Dodatok č. 2

30,00 EUR

Obec Kynceľová

OZ KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT

11.01.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20

1/2022

Neuvedené

Ing. Mária Šidlovská

Obec Kynceľová

11.01.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21

2/2022

Neuvedené

Peter Krnáč

Obec Kynceľová

25.01.2022

Príloha č. 1 k Zmluve č. SZH0707201404

Príloha č. 1

Neuvedené

ENVI - PAK, a.s.

Obec Kynceľová

03.02.2022

Dodatok č. 2 k zmluve č.1509811

Dodatok č. 2 k zmluve č.1509811

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Kynceľová

03.02.2022

Aktualizovaná príloha k zmluve č. 117020997

Aktualizovaná príloha k zmluve č. 117020997 obdobi

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Kynceľová

16.02.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22

3/2022

Neuvedené

Marta Gibalova

Obec Kynceľová

02.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23

4/2022

Neuvedené

Ing. Stanislav Styk

Obec Kynceľová

22.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24

5/2022

Neuvedené

Igor Bartoš

Obec Kynceľová

29.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

6/2022

80,00 EUR

SLOVENSKÉ MISIJNÉ HNUTIE

Obec Kynceľová

29.03.2022

Dohoda o ukončení Zmluvy č. 661/2012/OVZ o zriadení Spoločného obecného úradu

Dohoda o ukončení Zmluvy č. 661/2012/OVZ o zriaden

Neuvedené

Obec Kynceľová

Mesto Banská Bystrica

30.03.2022

Zmluva o inzercii 281220117

7/2022

55,20 EUR

Obec Kynceľová

REGIONPRESS, s.r.o.

30.03.2022

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

8/2022

120,00 EUR

Obec Kynceľová

URBÁNI & Partners s.r.o.

31.03.2022

Zmluva o dielo

9/2022

38 693,93 EUR bez DPH

VENTA PLUS, spol. s r.o.

Obec Kynceľová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: