Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky


Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta. Na základe vyššie uvedeného, Obec Kynceľová bude od 31.3.2022 zverejňovať zmluvy na Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk.

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.09.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

23/2019

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Kynceľová

25.09.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

24/2019

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Kynceľová

25.09.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

25/2019

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Kynceľová

25.09.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

26/2019

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Kynceľová

25.09.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

27/2019

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Kynceľová

09.10.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu

28/2019

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a.s.

Obec Kynceľová

09.10.2019

Zmluva o dielo

29/2019

Neuvedené

Ján Lizák

Obec Kynceľová

07.11.2019

Zmluva od dielo číslo 2019110601

31/2019

990,00 EUR

Rozvoj regiónov, združenia právnických osôb

Obec Kynceľová

08.11.2019

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

30/2019

35,20 EUR

SENIORKA, n.o.

Obec Kynceľová

19.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta 01/2019

32/2019

Neuvedené

Mgr. Ján Murín

Obec Kynceľová

19.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

33/2019

16,00 EUR

SLOVENSKÉ MISIJNÉ HNUTIE

Obec Kynceľová

19.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

34/2019

16,00 EUR

Súkromné centrum voľného času

Obec Kynceľová

19.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

35/2019

16,00 EUR

Mgr. Mária Demočová

Obec Kynceľová

31.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/2019

1/2019

110,40 EUR

SENIORKA, n.o.

Obec Kynceľová

31.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve č. 4/2019

1/2019

55,20 EUR

SENIORKA, n.o.

Obec Kynceľová

31.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve č. 30/2019

1/2019

55,20 EUR

SENIORKA, n.o.

Obec Kynceľová

14.01.2020

Zmluva o reklame

1/2020

200,04 EUR

SWAN

Obec Kynceľová

23.01.2020

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 661/2012/OVZ- Úplné znenie Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu

2/2020

Neuvedené

Obec Kynceľová

Mesto Banská Bystrica

24.01.2020

Aktualizovaná príloha k zmluve č. 117020997 obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020

Príloha r. 2020

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Kynceľová

24.01.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ABY5

3/2020

15 000,00 EUR

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Obec Kynceľová

31.01.2020

Dohoda č. 20/26/52A/3

4/2020

1 606,44 EUR

Obec Kynceľová

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

10.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta č.2

5/2020

Neuvedené

Bartkovičová Anna

Obec Kynceľová

29.02.2020

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

6/2020

55,20 EUR

SENIORKA, n.o.

Obec Kynceľová

29.02.2020

Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

7/2020

55,20 EUR

SENIORKA, n.o.

Obec Kynceľová

29.02.2020

Dohoda č. 19/26/054/53

8/2020

2 261,28 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica

Obec Kynceľová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: