Navigácia

Obsah

Zmluvy

2016

10/2016 Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní zberných miest elektroodpadu Stiahnuté: 335x

8/2016 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby Stiahnuté: 389x

7/2016 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby Stiahnuté: 409x

6/2016 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - technické zabezpečenie Stiahnuté: 374x

5/2016 Dohoda číslo 05/2016/§ 54 - ŠnZ Stiahnuté: 352x

4/2016 Dohoda číslo 04/§52a/2016 Stiahnuté: 305x

3/2016 Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Stiahnuté: 592x

2/2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Stiahnuté: 308x

1/2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Stiahnuté: 267x

38/2016 Zmluva o obstaraní uzemnoplánovacej dokumentácie Stiahnuté: 649x

37/2016 Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie Stiahnuté: 505x

36/2016 Zmluva o dielo Stiahnuté: 525x

2015

48/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Stiahnuté: 290x

47/2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Stiahnuté: 342x

46/2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Stiahnuté: 350x

45/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Stiahnuté: 368x

44/2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 278x

43/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 375x

42/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie Stiahnuté: 365x

41/2015 Nájomná zmluva Stiahnuté: 307x

Stránka