Navigácia

Obsah

Zmluvy

2016

10/2016 Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní zberných miest elektroodpadu Stiahnuté: 303x

8/2016 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby Stiahnuté: 365x

7/2016 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby Stiahnuté: 378x

6/2016 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - technické zabezpečenie Stiahnuté: 344x

5/2016 Dohoda číslo 05/2016/§ 54 - ŠnZ Stiahnuté: 324x

4/2016 Dohoda číslo 04/§52a/2016 Stiahnuté: 275x

3/2016 Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Stiahnuté: 563x

2/2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Stiahnuté: 274x

1/2016 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Stiahnuté: 240x

38/2016 Zmluva o obstaraní uzemnoplánovacej dokumentácie Stiahnuté: 616x

37/2016 Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie Stiahnuté: 479x

36/2016 Zmluva o dielo Stiahnuté: 499x

2015

48/2015 Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku Stiahnuté: 261x

47/2015 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Stiahnuté: 313x

46/2015 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Stiahnuté: 316x

45/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Stiahnuté: 324x

44/2015 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 253x

43/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 345x

42/2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb cez pevné pripojenie Stiahnuté: 339x

41/2015 Nájomná zmluva Stiahnuté: 280x

Stránka