Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky


Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta. Na základe vyššie uvedeného, Obec Kynceľová bude od 31.3.2022 zverejňovať zmluvy na Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk.

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
22.07.2019

28/2019

preprava autobusom Kynceľová - Topoľčianky 10.07.2019

Neuvedené

PREBUS s.r.o.

Obec Kynceľová

22.07.2019

29/2019

občerstvenie Fizolňový deň 2019

127,95 EUR

Nestlé Slovensko s.r.o.

Obec Kynceľová

22.07.2019

30/2019

tlač plagátov, poukážok, pozvánok a samolepiek Fizolňový deň 2019

Neuvedené

Peter Kováč - Printmax

Obec Kynceľová

22.07.2019

31/2019

spracúvanie údajov v ITMS a poradenstvo 7/2019-12/2019

Neuvedené

Maroš Grznár

Obec Kynceľová

22.07.2019

32/2019

občerstvenie Fizolňový deň 2019

116,50 EUR

Katarína Feketeová-PÁRTY CENTRUM

Obec Kynceľová

05.08.2019

33/2019

detské ihrisko PLAYSYSTEM PLS 1 m, nerez, montáž, doprava

2 970,17 EUR

PLAYSYSTEM s.r.o.

Obec Kynceľová

22.08.2019

34/2019

oprava kanalizačných poklopov v obci

200,00 EUR

Štefan Belica

Obec Kynceľová

02.09.2019

35/2019

vypracovanie PD stavby "Kynceľová-inžinierske siete pre IBV, 2. etapa"

1 800,00 EUR

StVS- servising, s.r.o.

Obec Kynceľová

25.09.2019

36/2019

preprava autobusom dňa 27.09.2019 DJGT Zvolen

Neuvedené

PREBUS s.r.o.

Obec Kynceľová

25.09.2019

37/2019

zneškodnenie komunálneho odpadu 110 l, 120 l, a 1100 l nádob na obdobie od 01.10.2019 - 31.12.2019

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Kynceľová

04.10.2019

38/2019

záhradnícke práce v obci Kynceľová

Neuvedené

ZÁHRADY KRAJINKA s.r.o.

Obec Kynceľová

04.10.2019

39/2019

sociálne služby

Neuvedené

Mesto Banská Bystrica

Obec Kynceľová

08.10.2019

40/2019

servis VO v obci Kynceľová na obdobie od 3.10.2019-31.12.2019

Neuvedené

ADELEK, s.r.o.

Obec Kynceľová

07.11.2019

41/2019

sociálne služby

Neuvedené

Mesto Banská Bystrica

Obec Kynceľová

22.11.2019

42/2019

Notebook Inspiron 145000

939,09 EUR

PARTNER Retail s.r.o.

Obec Kynceľová

26.11.2019

43/2019

toner do tlačiarni

128,40 EUR

PCpro, s.r.o.

Obec Kynceľová

29.11.2019

44/2019

posypová soľ

392,00 EUR

OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o.

Obec Kynceľová

09.12.2019

45/2019

grafický návrh Bonzáčika 2019. označenia smetí

Neuvedené

PCpro, s.r.o.

Obec Kynceľová

09.12.2019

46/2019

prestavba počítača

Neuvedené

PCpro, s.r.o.

Obec Kynceľová

09.12.2019

47/2019

tlač Bonzáčika 2019, štítkov na smeti

Neuvedené

Peter Kováč - Printmax

Obec Kynceľová

09.12.2019

48/2019

servis plynového kotla

60,00 EUR

Ján Lehocký - ELP SERVIS

Obec Kynceľová

09.12.2019

49/2019

revízia vyhradených TZ v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009

36,00 EUR

Tomáš Bakoš . BakOS DESIGN

Obec Kynceľová

09.12.2019

51/2019

školenie

Neuvedené

Ing. Erika Kusyová

Obec Kynceľová

20.12.2019

52/2019

orez stromov

350,00 EUR

Ján Lupták

Obec Kynceľová

09.01.2020

1/2020

vývoz komunálneho odpadu 110 l, 120 l a 1100 l nádob

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Kynceľová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: