Obsah

Zmluvy, faktúry a objednávky


Upozorňujeme na dôležitú zmenu v zákone č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám (infozákon) účinnú od 31. marca 2022. V zmysle nej sa povinne zverejňované zmluvy, ktoré uzatvárajú samosprávy, zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (ustanovenie § 5a ods. 6) , t.j. nie doterajším spôsobom – na web stránke obce/mesta. Na základe vyššie uvedeného, Obec Kynceľová bude od 31.3.2022 zverejňovať zmluvy na Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk.

Archív - faktúry a objednávky 

https://www.rzof.sk/Home/Index/kyncelova 

Archív - zmluvy 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.05.2021

7/2021

100 ks hliníkových známok pre psov

61,50 EUR

LIM PO, s.r.o.

Obec Kynceľová

11.06.2021

8/2021

sociálne šetrenie

Neuvedené

Mesto Banská Bystrica

Obec Kynceľová

18.06.2021

9/2021

vláčik, visiaca dvojhojdačka, váhadlová hojdačka, doprava, montáž, výroba a dodávka dosiek na lavic

2 210,00 EUR

OLI ihriská s.r.o.

Obec Kynceľová

18.06.2021

10/2021

aktualizácia rozpočtu "Výstavba chodníka v obci Kynceľová - Chodník úsek č.1"

300,00 EUR

Ing. Dušan Orság - EKOPROL

Obec Kynceľová

17.06.2021

12/2021

pasport a projekt dopravného značenia

720,00 EUR

JOSSIK, spol. s r.o.

Obec Kynceľová

21.06.2021

D 2021/1

Aktuálny prehľad o vodárenskej infraštruktúre

300,00 EUR

Obec Kynceľová

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

28.06.2021

13/2021

dokumentácia cestnej siete, chodníkov a zimnej údržby

530,00 EUR

Hana, spol. s .r.o.

Obec Kynceľová

01.07.2021

14/2021

vývoz komunálneho odpadu 110 l, 240 l, 1100 l nádob na obdobie od 01.07.2021 do 31.12.2021 podľa har

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s.

Obec Kynceľová

09.07.2021

15/2021

sociálne šetrenie

Neuvedené

Mesto Banská Bystrica

Obec Kynceľová

18.06.2021

11/2021

výrub - detské ihrisko

150,00 EUR

Ján Lupták LU-TECH

Obec Kynceľová

28.07.2021

16/2021

stravné lístky

882,60 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Kynceľová

27.07.2021

17/2021

vykonávanie stavebného dozoru a inžinieringových služieb pre stavbu "Výstavba chodníka v obci Kynceľ

Neuvedené

REAL+, s.r.o.

Obec Kynceľová

03.08.2021

18/2021

oprava chodníka

388,00 EUR

VODOREAL s.r.o.

Obec Kynceľová

12.08.2021

19/2021

preprava autobusom dňa 26.08.2021 Žiar nad Hronom a späť.

264,00 EUR

Marián Ľalík, Autobusová a nákladná doprava

Obec Kynceľová

12.08.2021

20/2021

Rekonštrukcia a modernizácia (budovanie závlahového systému) trávnika na ihrisku v obci Kynceľová

5 434,00 EUR

Marvisgarden, s.r.o.

Obec Kynceľová

24.08.2021

21/2021

informačná tabuľa s osadením v rámci projektu "Zvýšenie informovanosti návštevníkov obce"

1 193,03 EUR

ŽELDOS, s.r.o.

Obec Kynceľová

25.08.2021

22/2021

Výstavba cestného rigolu v obci Kynceľová

2 370,42 EUR

CAVATOR s.r.o.

Obec Kynceľová

25.08.2021

23/2021

Oprava cestného rigolu s atypickou mrežou

3 575,75 EUR

VODOREAL s.r.o.

Obec Kynceľová

20.09.2021

24/2021

revízia elektr. zabezpečovacieho systému

Neuvedené

ALTYS, spol. s r.o.

Obec Kynceľová

20.09.2021

25/2021

servis plynového zariadenia

50,00 EUR

Ján Lehocký - ELP SERVIS

Obec Kynceľová

20.09.2021

26/2021

vytýčenie vodovod. potrubia a armatúr

51,40 EUR

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Obec Kynceľová

29.09.2021

27/2021

oprava zvonenia zvonov vo zvonici

Neuvedené

Vladimír Lupták OL - LUX

Obec Kynceľová

01.10.2021

28/2021

vykonanie revízií vyhradených technických zariadení

48,00 EUR

Tomáš Bakoš . BakOS DESIGN

Obec Kynceľová

29.10.2021

29/2021

audit legislatívy odpadového hospodárstva obce

80,00 EUR

Envi-CARE GR s.r.o.

Obec Kynceľová

05.11.2021

30/2021

stravné lístky

882,60 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Kynceľová

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: